โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
6/8 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
0-3425-0948
แฟกซ์ :
0-3425-0949
เว็บไซต์ :
www.psc.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

รายละเอียด

เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถม 6