บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

หมวดหมู่ : ขวด กระป๋องผู้บรรจุและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม

ที่อยู่ :
220/1 หมู่ 2 ถนนหนองบัวใต้ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :
0-5551-3757
แฟกซ์ :
0-5555-8367
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 06:00-17:00