วัดจุฬามณี

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
34 หมู่ 7 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์ :
0-3571-3031