วัดลาย

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
101 หมู่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ :
0-3571-6069