สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : องค์การและมูลนิธิสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่ :
ประธานสภา (ประธานกรรมการบริหาร) 257 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2354-7524
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30