วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุต)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
413 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์ :
0-2468-7073