บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96) จำกัด

ที่อยู่
47/93 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-19:30
พิกัด
13.91, 100.52167

สินค้าและบริการ

บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96) จำกัด โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ พี.แอดส์ (96) จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพ ด้วยการวางแผนงานที่รัดกุมสามารถโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง