โรงพยาบาล ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ :
0-7750-3672-4
แฟกซ์ :
0-7750-1716