สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนหนองบัวลำภู-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ :
0-4236-0841
แฟกซ์ :
0-4231-2043