โรงเรียน พุทธจักรวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
728/2 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2637-1180
แฟกซ์ :
0-2234-3744
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6