บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ :
300 ถนนพหลโยธิน 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2615-2929
แฟกซ์ :
0-2615-2350-1
อีเมล :
bkk@becthai.com
เว็บไซต์ :
www.becthai.th.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

รายละเอียด

นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วและสารเคมี สำหรับงานวิเคราะห์ วิจัย และทดลองในห้อง ปฏิบัติการ (Lab)