โรงพยาบาล ค่ายพระยอดเมืองขวาง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
(วิทยุโทรศัพท์) ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ :
0-4251-3254