บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ขายส่งอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่ :
979/12 เอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2298-0024
แฟกซ์ :
0-2298-0548
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:15-17:15

รายละเอียด

ส่งออกอาหารแช่แข็ง