โรงเรียน บางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
12/6 หมู่ 3 ซอยวัดสีสุก ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
โทรศัพท์ :
0-2468-3877
แฟกซ์ :
0-2476-0629
เว็บไซต์ :
www.Bangmod.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6