แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
2 ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ :
0-2318-8170
แฟกซ์ :
0-2314-6305
อีเมล :
math@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ :
www.mat.or.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30