โรงพยาบาล พิจิตร

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
แผนกประชาสัมพันธ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ :
0-5661-5073