บริษัท ธนาบุตร จำกัด

หมวดหมู่ : ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ

ที่อยู่ :
931 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ :
0-2216-2901-5
แฟกซ์ :
0-2215-1713
อีเมล :
tanabutr@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ :
www.tanabutr.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-15:00

รายละเอียด

สติ๊กเกอร์, บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์ บัตร, แผ่นพลาสติก, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องเปิดปิดประตู, นาฬิกาตอกบัตร