บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

หมวดหมู่ : โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องใช้

ที่อยู่ :
อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์ :
0-2638-3500
แฟกซ์ :
0-2638-3645
อีเมล :
dsmarketing@stcl.sharp-world.com
เว็บไซต์ :
www.workwithoutlimit.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:45, เสาร์ เวลา 08:00-16:45

รายละเอียด

นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องบวกเลข เครื่องเก็บเงินสด เครื่องฉายโปรแจคเตอร์ อิงค์เจ็ทพริ้นเตอร์ LCD PC Monitor