วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาสอน รักษ์รงค์ 212/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2291-3401