อำเภอพิชัย ที่ว่าการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์