สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพัก 8 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ :
0-3241-4210