สำนักงาน จัดหางานจังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนลำปาง-เด่นชัย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5426-5048-9