ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ 193 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ :
0-5379-3665