สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส ชุมพร จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเกษตรกรรม

ที่อยู่ :
77/24-5 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
โทรศัพท์ :
0-7753-6348