โรงเรียน พะเยาพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ :
0-5443-1275
แฟกซ์ :
0-5443-1522
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

ม.1 - ม.6 รัฐบาล