บริษัท เจเนอรัล เคมิเคิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
128/776 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-17:15,เสาร์ เวลา 08:15-17:15

สินค้าและบริการ

จำหน่ายพลาสติกเกี่ยวกับอาไหล่รถยนต์