บริษัท คอมพิวเตอร์อินทีเกรเตดมานูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่
177/1 อาคารบางกอกประกันภัย ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม