สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอปง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
โทรศัพท์ :
0-5449-7228