ไปรษณีย์ยะรัง ที่ทำการ

ที่อยู่
1/22 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์