สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ :
0-5578-1780