โรงพยาบาล โพนสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
งานประกันสุขภาพ 276 ถนนท่าอุเทน-กุสุมาลย์ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ :
0-4259-5111