โรงพยาบาล ศรีวิไล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
300 หมู่ 11 ถนนศรีวิไล-ชมภูทอง ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 43210
โทรศัพท์ :
0-4249-7099-101