ที่อยู่
435 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์
0-2438-3625