มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ :
0-5621-9100-29
แฟกซ์ :
0-5622-1237