บริษัท เสริมกิจ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ที่อยู่
378,380 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30,เสาร์ เวลา 08:30-17:30

ข้อมูลธุรกิจ

ผู้แทนจำหน่ายและบริการเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ ออกแบบ แนะนำ วางระบบ ซ่อมบำรุง ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์คอม ระบบประกาศเสียง ระบบแปลงสัญญาณมือถือ วงจรปิด ประตูไฟฟ้า จานดาวเทียม เดินสายโทรศัพท์ ไฟฟ้า คอมฯทั้งภายในและภายนอกอาคาร โทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ CCTV โทรศัพท์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบตูสาขาโทรศัพท์ ระบบ MATV/LAN...

สินค้าและบริการ

ผู้แทนจำหน่ายและบริการ โทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ ออกแบบ แนะนำ วางระบบ ซ่อมบำรุง ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์สำนักงาน เครื่องโทรสาร อินเตอร์คอม ระบบประกาศเสียง ระบบแปลงสัญญาณมือถือ ทีวีวงจรปิด ประตูไฟฟ้า จานดาวเทียม เดินสายโทรศัพท์ ไฟฟ้า คอมฯทั้งภายในและภายนอกอาคาร โทรศัพท์ตู้สาขาอ้ตโนมัติ CCTV โทรศัพท์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบตูสาขาโทรศัพท์ ระบบ...