สำนักงาน ขนส่งจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอหาดใหญ่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ :
0-7423-6100-1