มูลนิธิตงฮั้วการแพทย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
745 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์ :
0-2877-8238
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-15:30, เสาร์ เวลา 09:00-15:30

รายละเอียด

เป็นมุลนิธิที่ทำเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ทั่วไป