โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
0-4435-7990
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6