โรงเรียน ตรัง อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
32 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ :
0-7521-8818
เว็บไซต์ :
www.school.obec.go.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐฐาล ระดับชั้นอนุบาล-ป.6