โรงพยาบาล แวงน้อย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ถนนพล-ชัยภูมิ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
โทรศัพท์ :
0-4349-9123-5