สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักสัตว์แพทย์ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
0-7334-9503