สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
343 หมู่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุมพิสัย ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ :
0-4326-1201
แฟกซ์ :
0-4326-2586