โรงเรียน พิชัยรัตนาคาร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ :
0-7781-1078
แฟกซ์ :
0-7782-1530
อีเมล :
phichai_ranong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.pr-schoolweb.com

รายละเอียด

เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 (รร รัฐบาล)