ศาลจังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด 27 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
0-7621-1170