สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ :
0-7461-7391