สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ :
0-7641-1984