ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5349-8428