สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
51 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัด ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :
0-5311-2624-6
แฟกซ์ :
0-5311-2634