โรงพยาบาล ส่องดาว

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
87 หมู่ 9 ถนนส่องดาว-คำบิด ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190
โทรศัพท์ :
0-4278-6311