สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้ช่วย 17 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ :
0-7333-1855